• 01732 - 297291, 01732 - 297292, +91 - 9991823443
  • shivshaktilmschool@gmail.com

STUDENT COUNCIL 2018-19

HEAD BOY - RAJAN CHAUHAN(10TH)
HEAD GIRL - ARPANA SHARMA(10TH)
AGNI HOUSE VAYU HOUSE PRITHVI HOUSE AKASH HOUSE
HOUSE CAPTAIN BHARAT MEHTA (9TH)
PRAGAYA BHARDWAJ (10TH)
SUMIT RAJBHAR (10TH)
KANISHKA SINGH (9TH)
AKASH SHARMA (10TH)
MUSKAN BANSAL (9TH)
SANJEEV RANA (9TH)
SIMRAN MALHOTRA (10TH)
HOUSE PERFECT PRIYANKA RAWAT (8TH)
VANDANA SAINI (8TH)
NISHEK CHAUHAN (9TH)
DHEERAJ SHARMA (8TH)
VANSH KUMAR (8TH)
RASHI KASHYAP (8TH)
ABHINAV VERMA (10TH)
PRIYANSHI TYAGI (7TH)